Včeličky

 

Včelky bzučí kolem stromů,

prohlédnou si každý květ,
pak na chvilku letí domů,

za chvilku se vrátí zpět.

Proč to včelky dělají?
Proč do květů koukají?

Třešní bude plný stůl,
medu bude plný úl.

Informace o třídě Včeličky

Učitelky
Fotogalerie Včeliček
Školní asistent
Téma týdne: Fašaňk - Masopust

Akce

Každou středu probíhá cvičení se SAS – nyní lekce fotbalu ve sportovní hale.

ÚNOR  2024

15.2, Návštěva Knihovny Kasárny – program Kouzelná baterka – sebou batůžek a pití. Svačinu zajistíme.

13.2. Karneval v mateřské škole – děti si mohou donést  vlastní masku nebo kostým

8.2. Návštěva Slováckého muzea – výukového programu o fašaňku

23.1. Návštěva ZŠ Sportovní

24.1. Třídní kolo soutěže Zazpívej, slavíčku

16.1. v 9:45 hodin divadélko ZUŠ v MŠ: Komteska a Kašpárek hledají v zámku princátko

9.1. Návštěva Slováckého muzea – expozice „Kdo nemá kožucha, zima mu bude“

5.1. Tříkrálové koledování v MŠ

18.12. v 10:20 hodin – Zpívání u vánočního stromu – děti ze třídy Včeliček

Od 4.12 do 15.12 probíhá Mikulášský jarmark

4.12. V 15.30 Mikulášská nadílka a Mikulášský jarmark

28.11. Vánoční fotografování – podrobné informace a formulář objednávky fotografií najdete v třídní šatně.

9.11. JABLÍČKOVÁNÍ – odpolední akce pro rodiče a děti z naší mateřské školy – bližší informace budou zveřejněny koncem týdne

20.10. Návštěva programu STROMY KOLEM NÁS

17.10. Drakiáda na Sadské Výšině – odchod společně s rodiči v 15.00 hodin od MŠ Na Rybníku

10.10. Návštěva Slováckého Muzea – expozice krojů – hodová sekce

20.9. Výlet Vinohradskou ulicí na Černou horu

12.9. Výšlap na Rochus – akce jen pro děti ze třídy Včeliček