Organizace vzdělávání

Vnitřní režim školy

Respektuje právo dětí na vlastní spontánní aktivity, využívá neplánovaných situací, podporuje činnosti venku.

 • 6:00 Otevření mateřské školy, spontánní hry a činnosti, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou  – individuální, skupinové
 • 8:30 – 9:00 Přesnídávka, dokončování činností
 • 9:00 – 9:40 Předání dopoledních prožitků, didakticky cílené činnosti, komunikativní kruhy, cvičení, další činnosti dle situace
 • 9:40 – 11:40 Pobyt venku
 • 11:45 Oběd
 • 12:15 Polední odpočinek, průběžné vstávání podle potřeb dětí
 • 13:00 Aktivity nespících dětí
 • 14:15 Odpolední svačina, možnost pokračovat v započatých činnostech, spontánní aktivity dětí, podle počasí pobyt na zahradě
 • 16:30 Uzavření MŠ

Mateřská škola má čtyři věkově smíšené třídy

Broučci

učitelky: Martina Andersová, Martina Vincová

Rybičky
Včeličky
Sluníčka

Omlouvání absence

Nepřítomnost dětí se omlouvá jednou z možností:

• Den předem osobně
• V omluvném sešitu v šatně třídy
• Ráno do 7:30 na tel. čísle 572 570 570 mateřské školy
• Na tel. čísle 739 002 392 třídy Sluníček (odloučeného pracoviště)

Scházení a rozcházení dětí

 • Rodiče přivádějí děti ráno podle potřeby od 6:00, nejlépe do 8:00.
 • Protože provoz ve třídě Broučků a Včeliček začíná až v 7:00, rodiče do této doby děti předávají učitelce ve třídě Rybiček. Po uvedeném čase vodí rodiče děti do jejich třídy.
 • Odpoledne děti ze třídy Včeliček přecházejí v 15:30, ze třídy Broučků v 15:45 hodin do třídy Rybiček a jsou zde do odchodu domů, nejdéle do 16:30 hodin.
 • Ve třídě Sluníček (třídy umístěné na ZŠ T.G. Masaryka) se děti schází od 6:30 a rozchází do 16:30 ve své třídě, popřípadě na zahradě školy.
 • Ráno v 8:30 a po obědě do 14:15 se mateřská škola zamyká. Na zazvonění vám bude v této době otevřeno.

Co dát dítěti do mateřské školy

Vše označte jménem dítěte.

 • Pohodlné oblečení do třídy
 • Přezůvky s pevnou patou
 • Náhradní oblečení včetně spodního prádla, popř. zástěrka, či košile na rukodělné činnosti
 • Oblečení na školní zahradu (hřiště) i s pokrývkou hlavy
 • Pyžamo
 • Pláštěnka, gumáky
 • Balík papírových kapesníků a ubrousků papírových a vlhčených na I. pololetí
 • Plastový pořadač na pracovní listy
 • Balík kancelářských papírů formát A4
 • Trojhranné pastelky, fixe a válečkové lepidlo
 • Porcelánový hrníček na celodenní pitný režim