Category "Sluníčka"

7Pro2021

Vážení rodiče,

po ukončení karantény dítěte je nutné při návratu dítěte do MŠ vyplnit tiskopis Čestné prohlášení o ukončení karantény nebo Čestné prohlášení po pozitivním testu na Covid 19. Také Vás žádáme, v případě, že dítě absolvovalo PCR test, o předložení výsledku neg. testu (sms zpráva v mobilním telefonu, která Vám přišla z laboratoře) a přepsání termínu výsledku do Čestného prohlášení o ukončení karantény tímto způsobem.

Ukončení karantény se řídí Metodickým pokynem hlavní hygieničky České republiky.

Obecně platí, že karanténa může být ukončena následujícím způsobem:

– po minimálně 7 dnech v případě negativního výsledku testu, který byl absolvovaný 5. – 7.den od posledního kontaktu a nevyskytují se zdravotní obtíže (návrat do školy nejdříve 8. den)

– po 14 dnech v případě, že se RT-PCR test neabsolvoval (návrat do školy nejdříve 15. den)

Děkujeme za spolupráci.