Category "Nezařazené"

29Srp2023

Vážení rodiče,

od 1.9.2023 byla stanovena platba za školné a stravné v následující výši:

školné: 550,- Kč/měsíc

stravné:                           dopolední svačina:            oběd:              odpolední svačina

děti do 6ti let:                      11,-Kč                           25,- Kč                    9,- Kč

děti 7 – 10 let:                     11,- Kč                           27,- Kč                    9,- Kč

Předškolní děti školné neplatí.

29Bře2023

Vážení rodiče,

zápis do naší mateřské školy NA RYBNÍKU a T.G. Masaryka bude probíhat ve dnech 9.5. – 11.5. vždy od 8.00 do 13.00 hodin v kanceláři vedoucí učitelky MŠ NA RYBNÍKU.

Těšíme se na Vás.

žádost o přijetí dítěte do MŠ a další dokumenty najdete zde:

žádost o přijetí -20232024

Poučení pro rodiče 2023-2024

pořadí škol

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ_2023-2024