Category "Nezařazené"

18Říj2023

DĚTI ZE TŘÍDY VČELIČEK: Každou středu probíhá cvičení se SAS – nyní lekce atletiky a házené ve sportovní hale.

ÚNOR 2024

19.2. – 23.2. Jarní prázdniny – provoz pro všechny děti je zajištěn ve třídě Rybiček

13.2. Karneval pro všechny děti MŠ

8.2. Návštěva Slováckého muzea – výukový program Fašaňk – děti ze třídy Včeliček a Rybiček

***********

23.1. – Návštěva ZŠ Sportovní – děti ze třídy Včeliček

16.1. v 9:45 hodin představení divadélka ZUŠ v MŠ:  „Komteska a princátko hledají v zámku princátko“

5.1. Tříkrálové koledování v MŠ

21.12. návštěva vystoupení Hradišťánku – děti ze třídy Broučků a Včeliček

19.12. Nadílka pod stromečkem – pro všechny děti z celé MŠ

18.12. v 10:20 hodin děti ze třídy Včeliček vystoupí s pásmem koled u Vánočního stromu na Masarykově náměstí

15.12. – Zdobení živého vánočního stromu v atriu MŠ – akce proběhne dopoledne a zúčastní se jí děti všech tříd

Mikulášský jarmark 4.12. – 15.12. v krčku MŠ – zakoupením podpoříte pořádání aktivit pro děti MŠ

4.12. 15.30 hodin Mikulášská nadílka a Mikulášský jarmark

28.11. Vánoční fotografování – bližší informace vám podají třídní učitelky

9.11.  JABLÍČKOVÁNÍ – odpolední akce pro rodiče a děti v naší mateřské škole 

20.10. Návštěva programu STROMY KOLEM NÁS – děti ze třídy Včeliček

17.10. Drakiáda na Sadské Výšině – odchod společně s rodiči v 15.00 hodin od MŠ Na Rybníku

11.10. Návštěva Slováckého Muzea – expozice krojů – hodová sekce – Rybičky

10.10. Návštěva Slováckého Muzea – expozice krojů – hodová sekce – Včeličky

5.10. Logopedická depistáž školního logopeda v MŠ

22.9.Třídní schůzky rodičů dětí ze tříd Broučků, Rybiček, Včeliček

20.9. Výlet Vinohradskou ulicí na Černou horu – Včeličky

12.9. Výšlap na Rochus – akce jen pro děti ze třídy Včeliček

 

 

29Srp2023

Vážení rodiče,

od 1.9.2023 byla stanovena platba za školné a stravné v následující výši:

školné: 550,- Kč/měsíc

stravné:                           dopolední svačina:            oběd:              odpolední svačina

děti do 6ti let:                      11,-Kč                           25,- Kč                    9,- Kč

děti 7 – 10 let:                     11,- Kč                           27,- Kč                    9,- Kč

Předškolní děti školné neplatí.