ZÁPIS DÍTĚTE DO MŠ – ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ KE STAŽENÍ

Vážení rodiče,

zápis do naší mateřské školy NA RYBNÍKU a T.G. Masaryka bude probíhat ve dnech 9.5. – 11.5. vždy od 8.00 do 13.00 hodin v kanceláři vedoucí učitelky MŠ NA RYBNÍKU.

Těšíme se na Vás.

žádost o přijetí dítěte do MŠ a další dokumenty najdete zde:

žádost o přijetí -20232024

Poučení pro rodiče 2023-2024

pořadí škol

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ_2023-2024