Nahlášení změny docházky ve šk. r. 2019-2020

Vážení rodiče,

žádáme Vás, abyste v případě změny docházky Vašeho dítěte do mateřské školy v novém školním roce 2020-2021

  • např.  přestup  dítěte do jiné mateřské školy v subjektu Mateřská škola Uh. Hradiště
  • změna bydliště (stěhování) mimo UH
  • zájem o přestup do třídy odloučeného pracoviště naší MŠ – třídy Sluníček sídlící na ZŠ T.G. Masaryka

tuto skutečnost  nahlásili neprodleně na adresu: ms28rijuh@uhedu.cz nebo na telefon: 739 488 419.

Děkujeme.